Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

GÓP Ý

(Công an hải quan nhắc nhở các đồng tu TW)
Hiện nay, chúng tôi, những người tu luyện Pháp Luân Công tại SG, hết sức quan ngại về một loạt những vụ việc xảy ra gần đây gây phiền hà đến các cơ quan chức năng. Điển hình như cuộc hội họp kín tại Hà nội vào ngày 9/5/2010 vừa qua do một số người mang tư tưởng cực đoan tổ chức bất chấp những góp ý chân thành từ phía chúng tôi.

Chúng tôi đặc biệt quan ngại trước mức báo động của sự việc khi một số thành viên thuộc ban biên tập minhhue.net đã ra mặt thể hiện vai trò ẩn bấy lâu qua bài viết đăng trên website minhhue.net có tựa là “Vài lời nhắc nhở bạn đồng tu ở Việt Nam” (link: http://minhhue.net/news/17072-Vai-loi-nhac-nho-ban-dong-tu-o-Viet-Nam.html). Phần dưới đây, chúng tôi xin trích dẫn, phân tích và chia sẽ quan điểm của chúng tôi về một số nội dung làm sai lệch Pháp Luân Công.


Trích từ dẫn từ http://minhhue.net/news/17072-Vai-loi-nhac-nho-ban-dong-tu-o-Viet-Nam.html
Vài lời nhắc nhở bạn đồng tu ở Việt Nam:

[MINH HUỆ 12-5-2010] Thưa các quý bạn đồng tu ở Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, có một số học viên Đại Pháp, có ý định lập ra một tổ chức nào đó mang tính điều phối rộng giữa các đệ tử, tựa như Đại Pháp Học Hội, Hội Sức Khoẻ, Câu Lạc Bộ, v.v. Đồng thời đã yêu cầu các học viên khác ghi tên đăng ký tham gia.
Ngoài ra, tổ chức này được bảo trợ của cơ quan do Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối. Sự bảo trợ đó được “trao đổi” với cái giá là: những người tham gia tổ chức sẽ không đi phát tờ rơi, không giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Tại đây, chúng tôi xin chia sẻ với các quý bạn đồng tu về vấn đề này trên cơ sở Pháp Lý của Pháp Luân Đại Pháp chúng ta.
1. Việc thành lập tổ chức mang tính điều phối như vậy là không thể do các cá nhân, hoặc một nhóm học viên tự phong. Ngoài hình thức học nhóm tập thể, tập công tập thể là mang tính tự phát tự giác thì các hoạt động lớn hơn cần được hệ thống Pháp Luân Đại Pháp Học Hội (hoặc cách gọi khác là Phật Học Hội) đồng ý. Ví dụ việc tổ chức Pháp Hội quy mô cũng là phải báo cho Pháp Luân Đại Pháp Học Hội.
Các quý bạn đồng tu ở Việt Nam, nếu muốn thành lập tổ chức như vậy, nhất định phải được Pháp Luân Đại Pháp học hội quốc tế thừa nhận. Nếu không thì đó chính là tổ chức ngoài Đại Pháp nhưng lại mang danh Đại Pháp. Khi đó, các đệ tử chân tu nhất định không được tham gia. Đây cũng là có trách nhiệm với Pháp và với chính bản thân mình.
2. Đại Pháp không có ghi danh. Yêu cầu ghi danh trên diện rộng, mang tính quy định, là vi phạm nguyên tắc của Đại Pháp.
3. Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, như Sư phụ đã chỉ rõ trong các bài giảng và kinh sách. Đánh đổi nguyên tắc của Đại Pháp để lấy được sự bảo trợ và thừa nhận của một tổ chức chính trị nơi xã hội người thường, đó là việc mà các đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không làm.
Những sự việc xảy ra ở Việt Nam gần đây, đặc biệt là việc công an đến can nhiễu Pháp Hội Hà Nội tháng 5, 2010 vừa qua, cho thấy, sự “bảo trợ” nói trên đã được diễn ra rồi: ai theo tổ chức kia sẽ được yên ổn, còn ai không theo sẽ bị công an dùng các biện pháp như soát xét giấy tờ, đòi hỏi tra xét giấy phép, v.v. để gây sức ép.
Chúng tôi mong rằng các quý bạn đồng tu ở Việt Nam bảo trì lý trí thanh tỉnh, tập trung vào học Pháp thật tốt, hướng nội tu, làm thật tốt ba việc mà Sư phụ dặn chúng ta làm, đi cho đúng con đường của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.
BBT Minh Huệ Việt ngữ
12-5-2010

Trước hết, chúng tôi rất quan ngại khi bài này không nằm trong trong phạm vi danh sách các bài đăng trên hệ thống minghui.org chính quy toàn cầu trong đó clearwisdom.net là phiên bản tiếng Anh và minghui.org là bản gốc tiếng Trung Quốc. Bài viết này là tự ý nhóm biên tập minhhue.net người Việt net tại hải ngoại đăng lên. Có dấu hiệu đây là một nhóm có nhận thức cực đoan và có định hướng tu luyện lệch lạc mang tính đấu tranh chính trị.

Hơn nữa, chúng tôi thấy nội dung của bài viết này là hoàn toàn xuyên tạc phẩm chất tu luyện của các học viên Pháp Luân Công chân chính, vu khống và hoàn toàn áp đặt ý kiến cá nhân của một số ít những người mang tư tưởng cực đoan này tại hải ngoại nhằm phá hoại và chia rẽ khối đoàn kết giữa học viên Pháp Luân Công và chính quyền các cấp. Chúng tôi là những công dân trong xã hội này có nguyện vọng mong muốn phổ biến những lợi ích từ việc tập luyện Pháp Luân Công cho cộng đồng và luôn cố gắng gương mẫu trong mọi mặt cuộc sống, bao gồm cả việc tuân thủ pháp luật quốc gia phối hợp tốt với các cấp chính quyền.

Sau đây là những điểm chúng tôi lưu ý quý vị xem xét

Điều thứ nhất,

Nói rõ sự thật nội dung sau:

[MINH HUỆ 12-5-2010] Thưa các quý bạn đồng tu ở Việt Nam. Theo chúng tôi được biết, có một số học viên Đại Pháp, có ý định lập ra một tổ chức nào đó mang tính điều phối rộng giữa các đệ tử, tựa như Đại Pháp Học Hội, Hội Sức Khoẻ, Câu Lạc Bộ, v.v. Đồng thời đã yêu cầu các học viên khác ghi tên đăng ký tham gia.
Ngoài ra, tổ chức này được bảo trợ của cơ quan do Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối. Sự bảo trợ đó được “trao đổi” với cái giá là: những người tham gia tổ chức sẽ không đi phát tờ rơi, không giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Đoạn viết trên đề cập cụ thể đến một tổ chức nào đó của Pháp Luân Công đang hình thành và đang được sự bảo trợ của “cơ quan do Đảng Cộng Sản Việt Nam chi phối”. Đây là điều hoàn toàn bóp méo sự thật; chúng tôi có liên hê cơ quan chức năng tìm hiểu thì cho tới giờ chưa có tổ chức nào thuộc Pháp Luân Công nhận bảo trợ từ bất cứ tổ chức nào hoặc cơ quan nào trực thuộc nhà nước Việt nam. Lại càng không có việc Đảng Cộng Sản Việt Nam trực tiếp chi phối hoạt động của một nhóm luyện tập sức khỏe bình thường như chúng tôi. Nội dung nêu trên là hoàn toàn bịa đặt và không có căn cứ.

Thêm vào đó ban biên tập minhhue.net có loan tin rằng có tổ chức nào đó yêu cầu “đăng ký tên tham gia”. Theo chúng tôi biết gần đây hoàn toan không hề có vấn đề đăng ký tên tham gia nào xuất hiện gần đây ngoài hai trường hợp sau:

1. Chúng tôi có yêu cầu đăng ký danh sách tên của những người tình nguyện giúp hướng dẫn cô bác tập luyện. Đây là sanh sách của những người tình nguyện phục vụ cộng đồng, cũng giống như danh sách liên lạc trên falundafa.org.
2. Ban Giám đốc công viên nơi chúng tôi tập luyện đề nghị ghi danh sách những người tổ chức luyện công tại công viên và một số thành viên cốt cán

Sự việc đã bị ban biên tập minhhue.net chính trị hóa thành đăng ký người tập Pháp Luân Công trên diện rộng. Suy diễn bịa đặt theo sự tưởng tượng của ban biên tập minhhue.net không nắm rõ tình hình cũng như không có thiện chí giúp đóng góp giúp đoàn kết nội bộ Phap Luân Công.

Hơn nữa tệ hại nhất là cách lập luận của ban biên tập minhhue.net có thể dẫn đến việc hiểu sai lệch rằng tổ chức Pháp Luân Công phải nằm ngoài sự quản lý của chính phủ. Chúng tôi khẳng định đây là một sự gây lệch lạc đầy ác ý lên Pháp Luân Công và Người sáng lập Pháp Luân Công, Sư Phụ chúng tôi, Ông Lý Hồng Chí.


Trích phụ lục I, sách Đại Viên Mãn Pháp, điều số 4:

“Tổng trạm các nơi đều tuân thủ pháp luật quốc gia, không can thiệp đến chính trị; đề cao tâm tính người tu luyện là thực chất của tu luyện”

Theo lời giáo huấn trên, nếu giả sử có một tổ chức của Pháp Luân Công hình thành tại Việt Nam thì theo yêu cầu của Người sáng lập Pháp Luân Công, tổ chức này phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và không bao giờ được can dự vô chính trị. Như vậy những điều tuyên truyền trong bài trên minhhue.net là hoàn toàn đi ngược lại những lời giáo huấn của Sư Phụ chúng tôi.

Điếu thứ hai,
Nói rõ sự thật nội dung sau

“Sự bảo trợ đó được “trao đổi” với cái giá là: những người tham gia tổ chức sẽ không đi phát tờ rơi, không giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Chúng tôi thật sự không hiểu ban biên tập minhhue.net đã theo nguồn tin nào, có xác minh cụ thể hay bằng chứng xác thực rằng thật sự có sự trao đổi như vậy hay không. Nếu không thể đưa ra được các bằng chứng xác đáng, có nghĩa là ban biên tập minhhue.net đang vu cáo cho một tập thể những người chân thật tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn; vi phạm nguyên tắc cơ bản và đạo đức của của học viên Pháp Luân Công, xa rời sự chân thật và thiện lành.

Điều tai hại nhất là cách đặt vấn đề ở đây ép buộc người đọc hiểu theo quan điểm của ban niên tập rằng đã là học viên Pháp Luân Công thì phải đi phát tờ rơi và phải đi tố cáo chính quyền Trung Quốc về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Chúng tôi xin làm rõ là trong Pháp Luân Công không có khái niệm “giảng thanh chân tướng về cuộc đàn áp” mà chỉ có khái niệm là “giảng thanh chân tướng” tức là “nói rõ sự thật”. Trong trường hợp này, ban biên tập minhhue.net có khuynh hướng làm lệch lạc từ ngữ mà Sư Phụ chúng tôi dùng trong Pháp Luân Công. Cố ý định nghĩa hẹp nội dung những lời dạy bao hàm nhiều nội dung của Sư Phụ chúng tôi, cố ý lèo lái người đọc theo nhận thức riêng của ban biên tập minhhue.net và xa rời Đại Pháp chân chính mà Sư Phụ chúng tôi đang truyền dạy. Theo chuyên môn của chúng tôi gọi là làm loạn Pháp và đó chính là hành vi bất kính lớn nhất đối với Sư Phụ chúng tôi.

Khái niệm giảng thanh chân tướng theo định nghĩa trên phiên bản tiếng anh của minghui.org (clearwisdom.net) được nêu rõ như sau:

“Bởi vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc và chiến dịch tuyên truyền thù hận giai dẵn do các cơ quan truyền thông Trung Quốc thực hiện, học viên Pháp Luân Công đã tích cực “nói rõ sự thật” – giải thích cho công chúng sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày cuộc đàn áp. Nói rõ sự thật bao gồm việc đối thoại trực tiếp, treo thông báo và áp phich quảng cáo, phát tờ rơi, treo biểu ngữ..”… “ Mục tiêu việc nói rõ sự thật nhằm giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Công, xóa tan những điều bịa đặt của chính quyền Trung Quốc và kêu gọi quần chúng ủng hộ chấm dứt cuộc đàn áp.”

Ban biên tập minhhue.net đã vô tình hay cố ý kích động học viên Pháp Luân Công vào một hoạt động hẹp là đi phát tờ rơi (phát tờ rơi là hoạt động không có tính bắt buộc tùy theo hoàn cảnh luật pháp từng quốc gia, đối với các nước phương tây đây là một hoạt động phổ biến) và định nghĩa rất hẹp phạm vi của việc nói rõ sự thật làm xa rời mục đích cao quí của việc làm “giảng thanh chân tướng” mà Sư Phụ chúng tôi truyền dạy. Theo nhận thức của chúng tôi, việc nói rõ sự thật bao hàm nhiếu nội dung nhưng mục đích chủ yếu là giúp mọi người hiểu rõ Pháp Luân Công không phải như những điều chính quyền Trung Quốc tuyên truyền bịa đặt, Pháp Luân Công là rất tốt, giúp ích mọi mặt cho xã hội, cuộc đàn áp là phi nhân đạo và cần phải chấm dứt. Tuyệt đối không phải là việc tuyên truyền chống đối hoặc kích động thù hận dân tộc với chính quyền Trung Quốc hoặc các hoạt động mang màu sắc chính trị khác. Học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi tại Trung Quốc và chúng tôi nói ra những điều này cầu sự giúp đỡ từ những người giàu lòng nhân ái trên thế giới trong khuôn khổ pháp luật của từng quốc gia..

Điều thứ ba,

Nói rõ sự thật nội dung sau
1. Việc thành lập tổ chức mang tính điều phối như vậy là không thể do các cá nhân, hoặc một nhóm học viên tự phong. Ngoài hình thức học nhóm tập thể, tập công tập thể là mang tính tự phát tự giác thì các hoạt động lớn hơn cần được hệ thống Pháp Luân Đại Pháp Học Hội (hoặc cách gọi khác là Phật Học Hội) đồng ý. Ví dụ việc tổ chức Pháp Hội quy mô cũng là phải báo cho Pháp Luân Đại Pháp Học Hội.

Ban biên tập minhhue.net đang cố gắng tuyên truyền rằng có một tổ chức nào đó của Pháp Luân Công mang tính Quốc tế sẽ quyết định và định danh tổ chức nào là tổ chức thuộc về Pháp Luân Công và kiểm soát các hoạt động Pháp Luân Công tại Việt Nam. Điều này hoàn toàn mang tính suy diễn và đi ngược hoàn toàn nguyên lý Đại Đao vô hình mà Sư Phụ chúng tôi truyền giảng. Chúng tôi không muốn thành lập bất cứ tổ chức nào tuy nhiên vì nhằm thuận tiện cho việc quản lý của chính quyền và tính hợp pháp của việc tập luyện Pháp Luân Công, nếu cần chúng tôi sẽ ghi danh một tổ chức. Điều này là hoàn toàn là do chúng tôi tự nguyện tự giác không một tổ chức nước ngoài nào điều động và can thiệp vào công việc này và chúng tôi cũng không quan tâm đến bất kỳ tổ chức nước ngoài nào vì chúng tôi không có mục tiêu hội nhóm thành lập bang phái, chỉ đơn thuần là để thuận tiện và hợp pháp trong việc tập luyện như lời chỉ dẫn của Sư Phụ chúng tôi, nếu có bất quá chỉ là sự thông báo và chia sẻ các kinh nghiệm làm việc để tham khảo với các tổ chức Pháp Luân Công khác trên thế giới.

Trích phần câu hỏi và trả lời “Giảng Pháp Tại Buổi họp Với Các Học Viên Châu Á-Thái Bình Dương” tháng 12/2004 tại NewYork.
“…
Câu hỏi: Không có lãnh đạo trong tu luyện, và Đại Pháp không có tổ chức. Khi các hội viên hay người trưởng phụ đạo của Hội Phật Học chúng ta liên hệ với các nhóm khác trong xã hội và với các cơ quan chính quyền, thưa chúng con danh hiệu Trưởng hay Hội Viên của Hội Phật Học có hợp thức không?
Thầy: Tôi nói rằng đó là hợp thức – chẳng phải là hội đã tạo chư vị để chư vị phù hợp với xã hội bình thường hay sao? Thế thì tại sao không dùng phương tiện đó để giảng rõ sự thật trong xã hội bình thường? Tất nhiên là được, và chính quyền cho phép chư vị đăng ký. Nhưng chư vị không được có tâm hiển thị, bởi vì chư vị chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực cá nhân mình.
Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện chân chính. Nếu xã hội hiện đại không như thế này, thật ra tôi cũng sẽ không muốn lập các hội này, và chúng ta chỉ có các nơi luyện công khác nhau cùng với một số phụ đạo, rồi thêm một số phụ đạo cho các địa phương đó, là đủ rồi. Trên thực tế, người phụ đạo là người tu họp các người khác, họ cũng là người tu luyện; họ là người phục vụ người khác và cống hiến chính mình.
…”
Chúng tôi khẳng định bất cứ tổ chức nào của chúng tôi nếu có thành lập thì đều nghiêm túc và hợp pháp, có trao đổi và thông báo đến các tổ chức Pháp Luân Công khác trên thế giới, tuy nhiên theo tinh thần Đại Pháp không một tổ chức nào quốc tế có thể quyết định sự tồn tại hợp pháp của một tổ chức Pháp Luân Công tại Việt Nam ngoài cơ quan quản lý thuộc chính phủ Việt nam.
Ban biên tập minhhue.net đang cố gắng tạo ra một con ngáo ộp vô hình và núp bóng Phật Học Hội để giả tạo quyền lực và làm lệch lạc suy nghĩ của một số người không chuyên cần và thiếu hiểu biết về Pháp Luân Công. Hành động này là phá hoại nghiêm trọng tính phổ cập không tổ chức của Đại Pháp đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Đại Pháp. Ban biên tập minhhue.net đang ám chỉ rằng Phật học hội quyết định tất cả; tuy nhiên thực tế Sư Phụ chúng tôi đã giảng rõ Phật học hội chỉ là để giúp chúng tôi có một môi trường hợp pháp tập luyện và cụ thể như sau:
Trích Giảng “Pháp tại Pháp Hội đầu tiên ở Bắc Mỹ”, ngày 29/30 tháng 3 năm 1998 tại Newyork
“…
Hỏi:Thưa Sư Phụ, Người vừa nói rằng bởi vì chúng ta tu luyện giữa người thường, chúng ta phải phù hợp tối đa với người thường. Ở Mỹ có lúc việc hồng truyền Pháp cho công chúng không thuận tiện khi thiếu một tổ chức được đăng ký.
Sư Phụ: Phật học hội đã được đăng ký ở Mỹ, nhưng chúng ta không thể xem tổ chức này như một hội làm công việc người thường. Nó chỉ tạo ra cho Pháp của chúng ta một hoàn cảnh tu luyện hợp pháp và đảm bảo để chư vị có thể tu luyện một cách hợp pháp mà thôi. Đó là mục đích duy nhất. Chư vị nhất định không nên xem nó như một loại cơ sở công tác. Tôi đã giảng Đại Đạo vô hình, và chư vị không được phép để tâm thái quá vào làm bất kỳ công tác nào. Ngay cả nỗ lực để tụ họp mọi người tại một pháp hội lớn như ngày hôm nay cũng là một phần trong việc tu luyện của chư vị. Các học viên không thu bất kỳ lệ phí nào vì đây là một tổ chức thiện nguyện; tuy vậy, Nó không phải là một tôn giáo
…”
Điều thứ tư,

Nói rõ sự thật nội dung sau:
“Các quý bạn đồng tu ở Việt Nam, nếu muốn thành lập tổ chức như vậy, nhất định phải được Pháp Luân Đại Pháp học hội quốc tế thừa nhận. Nếu không thì đó chính là tổ chức ngoài Đại Pháp nhưng lại mang danh Đại Pháp. Khi đó, các đệ tử chân tu nhất định không được tham gia. Đây cũng là có trách nhiệm với Pháp và với chính bản thân mình.”

Ban biên tập minhhue.net lầm lẫn nghiêm trọng về tư cách các hội trong Pháp Luân Công trên thế giới. Chúng tôi chưa bao nghe đến một tổ chức nào thuộc Pháp Luân Công mang danh Pháp Luân Đại Pháp học hội quốc tế; làm sao một tổ chức không tồn tại lại có thể thừa nhận bất cứ việc gì? Hay ban biên tập minhhue.net lầm lẫn Phật Học Hội tại Hoa kỳ là Pháp Luân Đại Pháp học hội quốc tế? Tuy nhiên, theo Sư Phụ chúng tôi giảng thì Phật học hội tại Hoa kỳ không có chức năng làm công việc thừa nhận trên.

Trong khi cố rao truyền nguyên tắc nọ kia trên thực tế hiên nay theo thông tin chúng tôi được biết tình hình đặc biệt nghiêm trọng một số người mang tư tưởng cực đoan đang nhen nhóm thành lập bang hội tại Việt Nam có tính chất như hội kín mà không thông qua các thủ tục đăng ký hợp pháp với chính quyền và có sự kết hợp của các tác nhân cực đoan từ nước ngoài trong đó có thành viên của ban biên tập minhhue.net. Điều này nếu có hoàn toàn không tuân thủ theo nguyện vọng cũng như lời giáo huấn của Sư Phụ chúng tôi. Chúng tôi rất lo ngại trước tình hình trên và là những công dân nghiêm túc trong xả hội có trách nhiệm trước tập thể những người chân chính tập luyện Pháp Luân Công, chúng tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo những việc làm trên không thuộc bất cứ phạm trù tu luyện nào trong Pháp Luân Công và theo Điều 2, Phụ Lục IV, “Người tu luyện đại pháp cần biết”, trích trong “Đại Viên Mãn Pháp”:

“Hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình; hễ ai có hành vi vi phạm chính sách pháp luật quốc gia, thì đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. [Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.”

Một mặt ban biên tập minhhue.net kích động mọi người không tham gia các tổ chức chính danh hợp pháp nếu có, một mặt thành viên ban biên tập minhhue.net lôi kéo hội họp bang hội kín. Động cơ là gì? Chúng tôi kính nhờ các cơ quan chức năng tìm hiểu. Và như Sư Phụ chúng tôi giao huấn “[Hành vi] vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm.”

Điều thứ năm,

Nói rõ sự thật nội dung sau
“Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, như Sư phụ đã chỉ rõ trong các bài giảng và kinh sách. Đánh đổi nguyên tắc của Đại Pháp để lấy được sự bảo trợ và thừa nhận của một tổ chức chính trị nơi xã hội người thường, đó là việc mà các đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không làm.”

Ba việc Sư Phụ chúng tôi yêu cầu chúng tôi thực hiện đó là học Pháp, thanh lọc môi trường bằng chính niệm và nói rõ sự thật. Chúng tôi nhắc lại là không có khái niệm : Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công” mà chỉ có khái niệm “giảng chân tướng” hay là nói rõ sự thật với một nội hàm rộng lớn hơn. Việc liên tục làm lệch lạc khái niệm “nói rõ sự thật” hay “giảng thanh chân tướng” trong Đại Pháp một cách có hệ thống thành “Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” đã được đề cập ở trên rõ ràng chứng minh sự chủ ý trong việc làm lệch lạc Pháp mà Sư Phụ chúng tôi truyền giảng. Chúng tôi xin lặp lại một lần nữa, theo Đại Pháp mà chúng tôi hiểu không có khái niệm “Giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc” mà chỉ có khái niệm “nói rõ sự thật” với rất nhiều nội hàm và phạm vi rộng lớn không chỉ tập trung vào vấn đề cuộc đàn áp. Việc ban biên tập minhhue.net tự định nghĩa thế nào là nguyên tắc của Đại Pháp là một hình thức làm loạn Pháp không tuân theo các nguyên tắc trao đổi thông thường mà Sư Phụ chúng tôi yêu cầu.

Trích phụ lục I, sách Đại Viên Mãn Pháp, điều số 6:

“Kiên quyết phản đối các hành vi phá hoại nội dung của Đại Pháp; bất kể đệ tử nào cũng không được lấy điều mà ở tầng thấp của mình, chỗ mình thấy được, nghe được, cảm thụ ngộ được mà giảng nói như là nội dung của Pháp Luân Đại Pháp, và thực hiện cái gọi là ‘truyền Pháp’. Ngay cả giảng ‘hành thiện’ cũng không được; bởi vì chúng không phải là Pháp, mà chỉ là lời khuyến thiện của người thường, không mang theo Pháp lực có thể độ nhân. Hết thảy những ai lấy những điều bản thân mình cảm thụ được mà ‘giảng Đạo’ đều là hành vi loạn Pháp nghiêm trọng; khi giảng lời mà tôi nói thì nhất định phải nói thêm rằng ‘Sư phụ Lý Hồng Chí đã nói …’ v.v.”

Điều thứ sáu,

Nói rõ sự thật nội dung sau
“Những sự việc xảy ra ở Việt Nam gần đây, đặc biệt là việc công an đến can nhiễu Pháp Hội Hà Nội tháng 5, 2010 vừa qua, cho thấy, sự “bảo trợ” nói trên đã được diễn ra rồi: ai theo tổ chức kia sẽ được yên ổn, còn ai không theo sẽ bị công an dùng các biện pháp như soát xét giấy tờ, đòi hỏi tra xét giấy phép, v.v. để gây sức ép.”

Chúng tôi những công dân sống và làm việc theo pháp luật cảm thấy rất hỗ thẹn trước sự suy diễn ngụy biện không xứng đáng với bất kỳ phẩm chất tu luyện nào của Pháp Luân Công thể hiện từ ban biên tập minhhue.net. Sự việc tụ tập bí mật ngày 9/5/2010 vừa qua đã được chúng tôi cảnh báo từ sớm. Chúng tôi đã trực tiếp điện đàm với thành viên ban tổ chức, gởi email thông báo cho Phập Học hội tại Hoa kỳ, gởi email thông báo đến Phật học hội Đài loan, lên diễn đàn hướng dẫn thủ tục pháp lý cần thiết. Tuy nhiên, ban tổ chức đã quyết định tổ chức cuộc tụ tập này một cách bí mật, giấu địa điểm tổ chức, đầy đủ yếu tố khẳng định là ban tổ chức cố ý tụ tập xem thường pháp luật. Vì vi phạm các quy định quản lý hành chính nên cơ quan chức năng đã xữ lý đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Thật hổ thẹn khi ban biên tập minhhue.net người biết rõ nhất những người này vi phạm điều gì lại ngụy biện và bôi nhọ hình ảnh cơ quan chính quyền Việt nam. Thậm chí chúng tôi những người đã thông báo kịp thời những sai lầm của ban tổ chức cuộc tụ họp đã bi coi là đối lập và gán cho cái mũ nhận bảo trợ từ chính quyền. Xét theo đạo lý của người ngoài xã hội là không cao thượng và không lý trí. Nhận thức xã hội quá non trẻ và khiếm khuyết của những người này đã không phân biệt được rằng trong mọi xã hội pháp luật bảo hộ những người tuân thủ pháp luật và việc chúng tôi vì tuân thủ pháp luật và được pháp luật bảo trợ là vấn đề quá hiển nhiên. Tuy nhiên với những người mang tư tưởng vô chính phủ thì việc này dường như không thể hiểu nổi. Việc làm thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ của ban tổ chức cuộc tụ họp trên đã làm phiền hà các học viên Đài Loan và gây hiểu lầm và rắc rối cho cơ quan chính quyền trong nước làm tổn hại danh dự và uy tín của Pháp Luân Công không thể bù đắp được..

Một lần nữa, chúng tôi khẳng định không có bất kỳ sự bảo trợ nào từ chính quyền chỉ là chúng tôi những công dân gương mẫu thượng tôn pháp luật và đã được pháp luật bảo hộ cho các hoạt động vì lợi ích và tiến bộ của cộng đồng.

Kết luận:

Với những ý kiến quan ngại nên trên, chúng tôi mong muốn một phần thanh minh và nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và các hoạt động tu luyện của chúng tôi tại Việt nam. Các quan điểm mang tính cực đoan nêu trên không thể hiện quan điểm của Pháp Luân Công, chỉ là một số ít nhân tố rất cực đoan nắm giữ quyền kiểm soát mạng tin minhhue.net, đã làm loạn Pháp và gây chia rẽ giữa các nhóm tập Pháp Luân Công, đồng thời gây chia rẽ giữa Pháp Luân Công và chính quyền. Chúng tôi đang tìm hiểu và nghiên cứu sự việc này, đã có đầy đủ yếu tố để kết luận ban biên tập minhhue.net vu cáo và định hướng diễn giải sự việc thiếu trung thực và thiếu thiện chí. Cơ bản là động cơ của những việc này hiện nay chúng tôi chưa nắm rõ. Có thể là do sự thiếu hiểu biết hoặc cũng có thể có những tính toán hiểm độc từ mật vụ Trung Quốc nhằm đẩy Pháp Luân Công vào con đường chính trị và lợi dụng chính quyền Việt nam qua chiêu bài dùng người Việt triệt người Việt.

Các hoạt động tập thể của các học viên chân chính chúng tôi chủ yếu là tập luyện nhóm, các hình thức hội thảo trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, đọc sách và chia sẻ nhận thức cá nhân trong quá trình đọc sách… không một hoạt động nào có yêu cầu tổ chức bí mật và tuyệt đối không có nội dung nào phải vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành. Theo nguyên tắc Đại Pháp, các tổ chức Pháp Luân Công tại bất cứ quốc gia nào cũng đều phải thượng tôn pháp luật của nước sở tại và Pháp Luân Công tại Việt nam cũng thực hiện nghiêm túc tôn chỉ đó.

Chúng tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo và sẵn sàng hợp tác nhờ các cấp chính quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp những người tu luyện Pháp Luân Công chân chính của chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Một học viên lâu năm tại SG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét